La vàlvula de descarrega, ¿Què cal tenir en compte?

valvula-de-descarrega

La vàlvula de descarrega del cotxe permet l’alliberament de la pressió del sistema d’admissió del motor. D’aquesta manera s’aconsegueix alleujar la pressió que existeix entre el turbo i els conductes d’admissió. És un element de seguretat del vehicle, amb la qual cosa és important que es mantingui en bon estat per a garantir el seu correcte funcionament.

Aquest element s’encarrega d’evitar averies en el tub o els components del motor que poden causar-se per sobrepressió en el sistema. A més a més, també dona estabilitat al funcionament general del motor.

Si la vàlvula de descarrega no actues, es farien malbé les aspes giratòries del tub per a l’estrès, s’embussaria i cauria la pressió de sobrealimentació. Així , el vehicle perdria impuls.

Tipus de vàlvules de descarrega

En funció del mode d’apertura, podem distingir dues variants de vàlvules de descarrega:

  • La vàlvula de descarrega d’empenya. En aquestes, l’apertura s’acciona mitjançant un moll, que pressiona el pistó de la vàlvula i la manté tancada. Quan la pressió guanya a la força del moll, s’obre la vàlvula i surt l’aire comprimit.
  • La vàlvula de descarrega de tiratge. En aquest altre tipus, l’apertura s’acciona per mitjà d’una membrana. Aquestes vàlvules no requereixen regulació i és un model més sofisticat que el de tipus d’empènyer.
  • És fonamental que per evitar que es produeixin averies en la vàlvula de descarrega se segueixin les prescripcions de manteniment recomanades per al fabricant del vehicle. No obstant, són situacions poc comunes.

    El conductor ha de prestar atenció als canvis que es produeixin en el vehicle i acudir al seu taller de confiança ho més aviat possible.

    Per a sol·licitar més informació sobre les vàlvules de descarrega o qualsevol altre dels serveix que oferim, posis en contacte amb nosaltres.

    Tallers ColboLa vàlvula de descarrega, ¿Què cal tenir en compte?