La importància de canviar pneumàtics de les rodes a l’estiu

La importancia de cambiar neumáticos de las ruedas en verano

Ningú vol tenir un accident de cotxe. Les petites accions que realitzem com a prevenció determinen en molts casos el resultat final. I canviar els pneumàtics de les rodes del nostre vehicle significa seguretat , especialment a l’estiu. Garantir les condicions òptimes del cotxe quan hi ha temperatures extremes és necessari.

Per què és vital el bon estat dels pneumàtics? Quins perills s’associen al seu mal estat? Resolem aquests dubtes en l’article d’aquest mes.

El paper que juguen els pneumàtics en una conducció segura

A causa que els pneumàtics són els encarregats d’estar en contacte directe amb el paviment, es requereix un gran nivell d’adherència. Alguns aspectes que cal revisar per saber l’estat dels pneumàtics són:

  • El nivell de pressió
  • El desgast del dibuix del pneumàtic , ja que ens indica el nivell de deteriorament

Sobretot, durant els mesos d’estiu s’han d’intensificar aquestes revisions i prendre totes les mesures oportunes, el que de vegades inclourà el canvi de pneumàtics de les rodes. Per què? Perquè la calor de l’asfalt augmenta l’erosió del cautxú i redueix la pressió.

Quan el pneumàtic està desinflat és més probable que es donin punxades, esquerdes i rebentades . Aquests, al seu torn, propicien perillosos accidents.

A més, cal tenir en compte que el canvi no pot realitzar-se de manera individual, sinó en conjunt. Altrament, la conducció podria presentar riscos. No minimitzar els riscos de circular amb les rodes en mal estat és clau.

En Tallers Colbo oferim el servei de canvi de rodes i pneumàtics amb l’únic objectiu de millorar la seguretat dels nostres clients.

Posa’t en contacte amb nosaltres per demanar pressupost i atendrem la teva sol·licitud al més aviat possible.

Tallers ColboLa importància de canviar pneumàtics de les rodes a l’estiu