L’embragatge és un component del nostre vehicle que es troba en constant fricció i, com a tal, està lligat a un desgast progressiu. Per aquest motiu, hem de seguir uns hàbits eficients de conducció per aconseguir que duri el màxim d’anys possibles.

Com funciona l’embragatge?

La funció primordial del pedal d’embragatge és la de transmetre el movimento de la mecànica fins les rodes i interrumpir aquest mateix moviment per poder pujar o baixar de velocitat, iniciar o reprende una marxa o parar el cotxe amb el motor encès.

Durant la fase d’embragatge i desembragat existeix una transició que fa que la fricció sigui major i afecti molt més a l’embragatge. Aquest és el moment en el qual es poden produir més avaries.

Tres maneres de cuidar l’embragatge

1. Trepitjar l’embragatge a fons. Pot ser un error que a l’hora d’utilitzar l’embragatge per dur a terme qualsevol funció no trepitgem a fons el pedal, ja que es poden donar fricciones molt més nocives i acabar per patir una avaria. Es recomana que es trepitgi l’embragatge a fons sempre que volguem parar-nos o canviar de marxa.

2. No trepitjar l’embragatge quan no s’ha de fer. Quan ens parem amb el motor en marxa, és possible que ho fem mantenint el pedal d’embragatge pressionat fins tornar a reprendre la marxa. Això és un error, ja que estarem generant un estrés innecessari a altres components del nostre vehicle. Per això, és millor posar el punt mort i deixar anar el pedal fins que haguem de reprendre el nostre camí. Tampoc és recomanable recolzar el peu lleugerament sobre el pedal.

3. Trewpitjar l’embragatge correctament a pujades i baixades. Quan ens trobem en una pendent ascendent, hem de controlar correctament el que es denomina “punt d’embragatge”, que és el punt en el qual deixem anar el fre per què el cotxe es mogui i trepitgem l’accelerador mentre deixem anar el pedal de l’embragatge. És un moviment que requereix d’agilitat, però que és necessari controlar si es vol evitar generar friccions innecessàries en l’embragatge del vehicle.

A Tallers Colbo som professionals del sector i disposem d’una planta completa equipada amb tot l’instrumental necessario per revisar qualsevol tipus d’avaria.

Si necessita informació o te dubtes, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

Compartir en Xarxes Socials

Contacte

…o emplena el formulari i nosaltres et truquem

ATENCIÓ DIRECTA I PERSONALITZADA

Perquè els automòbils són més tecnològics cada dia, però els que conduïm som persones.

O DEMANI MÉS INFORMACIÓ ONLINE