A partir de l’1 de juny la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) torna a modificar el seu Manual de procediment. Això comporta una sèrie de canvis que s’han de tenir en compte al passar aquesta inspecció en els vehicles que ho requereixin.

Algunes de les raons que ha impulsat a aquesta variació del manual han estat: modificacions reglamentàries per adaptar la ITV a les noves tecnologies, perpetuar els protocols antiCovid i també emmotllar la normativa als vehicles originaris del Regne Unit després del Brexit.

Tallers Colbo és especialista en revisions preITV i també ofereix presentar el vehicle pel client. És per això que estem a el dia de tot canvi o modificació reglamentària que afecta la inspecció tècnica de vehicles. Però entenem que qualsevol conductor ha de conèixer aquests canvis. A continuació podràs llegir un resum dels mateixos.

Modificacions generals que entren en vigor en la ITV

En primer lloc, es modifica la gravetat del no funcionament de l’ABS. Les fallades en aquest sistema de frenada passen de considerar-se un defecte lleu a greu.

El segon canvi afecta l’estat dels retrovisors. Qualsevol defecte que suposi un possible despreniment d’aquests passa a considerar-se un defecte greu.

Finalment, si no es presenta el permís de circulació a l’estació ITV, es podran comprovar les dades de la mateixa mitjançant el Registre General de Vehicles de la DGT.

Pel que fa al protocol Covid i efectes del Brexit

Pel que fa al protocol antiCovid, es mantindran les mesures dutes a terme per reduir a el màxim el contacte entre l’operari i l’usuari d’el vehicle. També, la lectura OBD es limita a determinats vehicles, ja que per realitzar-la és necessari que l’inspector accedeixi a l’habitacle de el vehicle. En el cas dels vehicles de més de 3500 quilos i els autobusos aquesta limitació no existeix, l’inspector haurà d’efectuar amb els EPI recomanats.

Pel que fa als vehicles procedents del Regne Unit, seran considerats com procedents de tercers països (aliens a Europa) a l’hora de matricular-los a Espanya. Això comportarà complir tots els requisits i tràmits necessaris per a aquest tipus de vehicles.

En Tallers Colbo estem especialitzats en la posada a punt del teu vehicle abans de passar la ITV. Et recomanem la nostra revisió integral de 31 punts d’el vehicle per no portar-te sorpreses el dia de la inspecció. També recorda que si no us és possible portar el vehicle a la cita programada nosaltres ho fem per tu.

Compartir en Xarxes Socials

Contacte

…o emplena el formulari i nosaltres et truquem

ATENCIÓ DIRECTA I PERSONALITZADA

Perquè els automòbils són més tecnològics cada dia, però els que conduïm som persones.

O DEMANI MÉS INFORMACIÓ ONLINE