Preparem el seu vehicle per la ITV

Tots els automòbils de certa edat que circulen han de passar obligatòriament una inspecció tècnica de vehicles. Aquesta mesura busca assegurar el correcte funcionament del parc mòbil, i per tant la seguretat de tots.

Les setmanes prèvies a aquesta ITV és un bon moment per fer una revisió integral i a fons del vehicle, ja que si la inspecció no és favorable haurà de reparar els punts assenyalats i tornar a presentar-se, perdent un temps valuós en el millor dels casos.

Si a més els defectes es diagnostiquen com a molt greus, se li denega la possibilitat de circular amb el vehicle.

En la preparació del vehicle per a la ITV revisem 31 punts del vehicle per assegurar-ne el correcte funcionament de:

  • Il·luminació del vehicle
  • Nivells
  • Estat dels pneumàtics
  • Sistema de frenada
  • Tub d’escapament i emissions de fum
  • Amortidors, suspensió, ròtules, eixos, etc.
  • Estat de la carrosseria

Si pel seu horari, no pot presentar-se a la ITV, contacti’ns també. A Tallers Colbo podem presentar el vehicle per vostè.

Tallers ColboPreparació ITV